Javni poziv za upis učenika u program produženog boravka

Objavljeno: Četvrtak, 10 Kolovoz 2023 Napisao/la Ružica

JAVNI POZIV

za upis učenika u  program produženog boravka

u Osnovnoj školi fra Miroslava Džaje Kupres 

 Osnovna škola fra Miroslava Džaje u Kupresu poziva sve zainteresirane roditelje za upis učenika od 1. do 5. razreda u program produženog boravka u prostorijama Osnovne škole fra Miroslava Džaje.

Produženi boravak se organizira u školskoj 2023./2024. u periodu od 4.rujna 2023. godine do kraja nastavne godine. Planirano radno vrijeme boravka je svaki radni dan od 10:30 do 15:30 sati.

Mjesečna cijena za prehranu djeteta iznosi 100 KM (konvertibilnih maraka) po djetetu. Programom produženog boravka bit će obuhvaćeno najviše 20 učenika. U slučaju da se prijavi veći broj učenika od planiranog u skladu s mogućnostima i propisanim uvjetima škole, prednost imaju:

    -- učenici bez oba roditelja ili jednog roditelja,

     -- učenici oba zaposlena roditelja,

    --  učenici koji žive u teškim socijalnim uvjetima prema dokumentaciji Centra za socijalnu skrb,

    -- učenici 1. i 2. Razreda

 Uz Zahtjev za upis učenika u program produženog boravka u školskoj 2023./2024. godini potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

    -- izvod iz Matične knjige rođenih,

    -- potvrdu poslodavca o zaposlenosti (za zaposlene roditelje)

    -- potvrdu Centra za socijalnu skrb (za učenike koji žive u težim socijalnim uvjetima).

 Zahtjev za upis nalazi se u prilogu Javnog poziva. Ispunjen zahtjev i potrebnu dokumentaciju dostaviti u tajništvo škole na adresi:

Osnovna škola fra Miroslava Džaje

Splitska 10, 80320 Kupres

 Pozivamo roditelje da prijave za produženi boravak predaju najkasnije do 18. kolovoza 2023.godine. Sve dodatne informacije roditelji mogu dobiti na broj telefona +387 34 274 099.

 

 

ŠKOLSKI ODBOR

 OŠ FRA MIROSLAVA DŽAJE KUPRES

 BOSNA I HERCEGOVINA

 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

 HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

 OSNOVNA ŠKOLA FRA MIROSLAVA DŽAJE K U P R E S

 ŠKOLSKI ODBOR

 

ZAHTJEV ZA UPIS UČENIKA U PRODUŽENI BORAVAK U ŠKOLSKOJ 2023./2024.

 

 PODNOSITELJ ZAHTJEVA:

IME I PREZIME: _______________________________________________

 ADRESA PREBIVALIŠTA: ________________________________________

 TELEFON: ____________________________________

BROJ ĈLANOVA KUĆANSTVA: _____________________________

 

PODNOSIM ZAHTJEV ZA DIJETE (Ime i prezime): _____________________________________________________________

DATUM ROĐENJA: _____________________________________________

 ADRESA: _____________________________________________________

 ŠKOLA: ______________________________________________________

RAZRED: _____________________________________________________

 

 Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem i vlastoručnim potpisom potvrđujem da su podaci navedeni u ovom Zahtjevu točni i potpuni te ovlašćujem Naslov da iste ima pravo provjeravati, obrađivati, ĉuvati, koristiti i prosljeđivati ih trećoj strani u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i drugim važećim propisima, samo u svrhu ostvarivanja programa produženog boravka u osnovnim školama.

 

 

U Kupresu, _________                Potpis roditelja/skrbnika:_________________

           (datum)