Djelatnici

 

Djelatnici koji rade u našoj školi u školskoj godini 2021./2022.

UPRAVA, STRUČNI SURADNICI I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE

                         Ime i prezime                                           Radno mjesto                                 
Marko Tovilo ravnatelj
Ivana Ćubela pedagoginja
Tatjana Subotić  defektolog - logoped
Nikolina Lovrić tajnica
Sanja Kuštro računovođa

RAZREDNA NASTAVA

                 Ime i prezime                                                     Razred                                  

Mira Jonjić

1.a

Mihaela-Karmen Mihaljević

2.a

Gabrijela Prskalo

2.b

Kristina Čičak  3.a
Kristina Čičak 4.a
Ana Gašpar 5.a
Fikreta Fadžan PŠ Ravno komb. 1.,4.,i 5.      
Srđan Malikanović Engleski jezik
Tomislav Brkić Njemački jezik
Brankica Radić Vjeronauk

PREDMETNA NASTAVA

                    Ime i prezime                                                                       Predmet                                        
Josipa Čolić  Hrvatski jezik 
Marina Vila
Ivana  Barišić Likovna kultura
Ankica Vrljić Glazbena kultura
Srđan Malikanović Engleski jezik 
Stanislav Arsenijević
Tomislav Brkić Njemački jezik

Zdenka Jurič

Matematika
Zora Čolić Kemija/Biologija /Priroda
Ivanka Čolić Fizika /Zemljopis
Anđelka Dumančić Povijest/Zemljopis
Ružica Pašalić Tehnička kultura/ Informatika
Ivica Lozančić Tjelesna i zdravstvena kultura
Dijana Perković Vjeronauk
Fahrudin Makić Islamski vjeronauk
Predrag Crepulja Pravoslavni vjeronauk

TEHNIČKO OSOBLJE

                  Ime i prezime                                            Radno mjesto                    
Dragica Lozančić spremačice  
Ivka Ivić
Martina Baković
Biljana Grgić
Damir Bulut domar
Milan Dragoljević domar PŠ Ravno